SP2 Hotel Nakornayok

See Project Detail

SP2 Hotel Nakornayok

งานออกแบบทางสถาปัตยกรรมและตกแต่งภายใน สำหรับโรงแรมขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่จังหวัด นครนายก เราออกแบบหน้าตาอาคาร (Façade) ให้โปร่งไม่มีกระจกกั้นเพื่อการถ่ายเทอากาศ ด้านหน้ามีการตกแต่งลักษณะคล้ายการจักสาน ซึ่งเป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ที่สวยงามของประเทศเขตร้อน โดยใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมลายไม้และลายหินเพื่อเข้ามาทดแทน เพื่อความทนทานและมีน้ำหนักเบา ออกแบบให้มีช่องหน้าต่างบางส่วนที่ยืดหดไม่เท่ากัน เพื่อทำให้อาคารดูมีมิติ แต่ไม่บดบังทัศนียภาพทั้งจากภายในและภายนอก แต่สามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวได้ในเวลาเดียวกัน

  • locationNakornayok
  • year2018
  • ownerKhun Seksan N.
  • designerBEHOLD Architect & Interior Design (Panupong Toumsiri)
Line QR Code