Vallaris Hotel, Chantaburi

อีกหนึ่งโครงการที่เราสนุกกับการออกแบบเสียจนลืมเวลา  อีกทั้งการไปคุยงานกับลูกค้ารู้สึกเหมือนได้แลกเปลี่ยนความคิดกันกับเพื่อน นี่เป็นงานออกแบบโรงแรม สไตล์รีสอร์ท บนพื้นที่เกือบ 11 ไร่ในตัวเมืองจังหวัดจันทบุรี ภายในตัวโครงการประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง คือ โรงแรมที่พักและพื้นที่ใช้สอย 3,500 ตารางเมตร และร้านอาหารที่มีพื้นที่ 410 ตารางเมตร ณ ที่นี่ ธรรมชาติที่เติบโตอยู่แต่เก่าก่อนคือพระเอก ที่เราให้ความสำคัญกับการมีอยู่ก่อนของธรรมชาติในพื้นที่นั้นๆเสมอ เราจึงพยายามเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่ไว้ให้ได้มากที่สุดเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและจำกัดผลกระทบภายในพื้นที่ เพราะเราเชื่อว่าการออกแบบที่คิดให้เยอะ สามารถลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นในขั้นตอนการก่อสร้างลงได้ เราจึงออกแบบอาคารให้มีลักษณะเรียบง่ายแต่แฝงรายละเอียดที่ ทำให้อาคารไม่เรียบจนเกินไป เลือกใช้วัสดุหลักเป็น ปูนเปลือย ไม้และเหล็ก ให้ความรู้สึก นิ่งสงบ มั่นคงและเปิดโอกาสให้วิวทิวทัศน์รอบๆโครงการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคาร โดยพื้นที่โครงการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักได้ใช้ชีวิตในช่วงเวลานั้นๆใกล้ชิดกับธรรมชาติให้มาก ด้วยการเน้นให้อาคารเปิดโล่งด้วย Ventilation Panels ผู้เข้าพักจะได้รับบรรยากาศของธรรมชาติตรงหน้าทั้งส่วนพื้นที่ใช้สอย Common Room และจุดพักผ่อนที่กระจายตามจุดต่างๆ ในบรรยากาศที่แตกต่างกันไป การให้แสงธรรมชาติที่สาดเข้ามาในตัวอาคารทำให้เกิดมิติของสถาปัตยกรรมจากภายนอกสู่ภายใน เป็นการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังได้ประโยชน์ในด้านความสว่างและประหยัดพลังงาน การออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ได้เข้าข่ายอาคารประหยัดพลังงาน ตามมาตรฐาน LEED ภายหลังเราจึงออกแบบตามมาตรฐานนี้ไปโดยปริยาย