The Nail Story

การจัดการพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อการเก็บของและการใช้งานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับร้านที่ให้บริการด้านการทำเล็บ
การจัดวางเส้นโค้งช่วยสร้างให้พื้นที่ให้ดูมีการเคลื่อนไหว ผู้ออกแบบเลือกใช้สีขาว ดูสะอาดตา เรียบง่าย ทำให้ผู้คนที่ใช้พื้นที่นี้เด่นขึ้นมา
การให้ค่าแสงสว่างและสีของแสงที่ถูกต้องนั้นสำคัญ มิฉะนั้นสีเล็บที่เห็นในร้านอาจผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงได้