เกี่ยวกับเรา

บริษัท บีโฮลด์ อาร์คิเทค แอนด์ อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด เป็นบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายใน ที่มีความชำนาญในการออกแบบงานด้านสถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบการให้แสง และออกแบบองค์ประกอบทางศิลป์ ทั้งสำหรับที่พักอาศัยส่วนบุคคล และกลุ่มงานเชิงพานิชย์ ประเภทโรงแรม สำนักงานและร้านค้า

วิสัยทัศน์และปรัชญา

เราเชื่อว่างานด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายในนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ต่างสนับสนุนกัน และไม่ควรแยกออกจากกัน หากแต่เป็นความสอดคล้องเป็นท่วงทำนองเดียวกันที่สมบูรณ์ เราจึงมุ่งเน้นสร้างสรรค์ความประณีตสวยงามในทุกๆองค์ประกอบที่เราลงมือทำ และเล็งเห็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และองค์ประกอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น แสง เงา ผิวสัมผัส หรือแม้กระทั่งชีวิต เราจึงนำสิ่งที่ได้พบได้เจอได้สัมผัสมาถ่ายทอดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละโครงการ โดยการสร้างมุมมองทั้งที่ซับซ้อนแต่สวยงามรวมไปจนถึงความเรียบง่ายที่โดดเด่น เราถนัดการออกแบบเพื่อตอบสนอง ความต้องการที่ซับซ้อนให้เรียบง่ายและยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานออกแบบหรือแม้แต่งานด้านสิ่งแวดล้อม พวกเรา “บีโฮลด์” ให้คุณค่ากับความซื่อตรงและความเป็นเลิศซึ่งเป็นพื้นฐานในการทำงานของเรา 

ผู้ก่อตั้ง

ภานุพงศ์ ท้วมศิริ (ผู้ก่อตั้ง/หัวหน้าฝ่ายออกแบบ)

งานด้านสถาปัตยกรรมและออกแบบตกแต่งภายในนั้นมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันต่างสนับสนุนกันและไม่ควรแยกออกจากกัน หากแต่เป็นความสอดคล้องกันจนเป็นท่วงทำนองเดียวกันที่สมบูรณ์แบบ